Informacja dotycząca polityki prywatności

Norsup to wysokiej jakości marka sprzętu instalacyjnego do basenów dostępnego wyłącznie za pośrednictwem wybranych dystrybutorów. Za pomocą tej witryny internetowej chcemy zapewnić klientom lepszą obsługę w zakresie produktów i komunikacji. Chcemy również udzielić Państwu przejrzystych informacji na temat tego, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

Przestrzeganie przez nas obowiązującego prawa
Spółka Norsup jest zobowiązana przestrzegać wszystkich obecnie stosownych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Państwa dane osobowe są więc przetwarzane z najwyższą starannością.

Przypominamy, że nie są Państwo zobowiązani do przekazywania nam danych osobowych, lecz wiele danych osobowych, których wymagamy, jest koniecznych do świadczenia Państwu oferowanych przez nas usług lub do poprawy naszych usług. Możemy nie być w stanie świadczyć Państwu naszych usług, jeżeli nie udzielą nam Państwo żądanych informacji.

Dane, które gromadzimy
Gromadzimy Państwa dane za pośrednictwem trzech kanałów:

 1. Dane osobowe, takie jak nazwisko, dane kontaktowe oraz zarejestrowane produkty. Dane te są uzyskiwane podczas rejestrowania przez Państwa produktu Norsup lub wypełniania formularza kontaktowego.
 2. Informacje, które gromadzimy za pośrednictwem plików cookie umieszczonych na naszych stronach internetowych (aby uzyskać więcej informacji na ten temat patrz oświadczenie o plikach cookie)
 3. Informacje gromadzone za pośrednictwem naszych platform mediów społecznościowych (tj. Youtube, Facebook).

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zarejestrowania Państwa produktów Norsup;
 • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub prośby o informacje;
 • zapobiegania nadmiernemu udzielaniu pożyczek;
 • realizacji zawartych z Państwem umów;
 • wysyłania biuletynów informacyjnych, komunikatów, wiadomości e-mail lub innych wiadomości elektronicznych;
 • zarządzania relacjami;
 • przeprowadzania analizy (rynkowej);
 • wypełniania obowiązków prawnych;
 • analizy, monitorowania, optymalizacji i zabezpieczania naszych witryn internetowych i stosowanych technologii;
 • prowadzenia badań rynku i tworzenia raportów w zakresie zarządzania dotyczących wydajności i stanu naszych platform.
 • Dane te będziemy przechowywać przez okres 26 miesięcy.

Udostępnianie Państwa danych
Dane przekazywane spółce Norsup pozostaną w grupie współpracujących z nią hurtowników branży wodno-technicznej i zaufanych zewnętrznych podmiotów przetwarzających (tj. Google). O ile nie określono inaczej, informacje przekazywane osobom trzecim będą obejmować wyłącznie dane osobowe wykorzystywane w celu wykonywania zleconych nam usług.

Możemy udostępniać Państwa dane stronom trzecim bez Państwa zgody, jak i korzystać z nich, w celu spełnienia wszelkich wymagań prawnych i regulacyjnych. Choć ufamy naszym klientom, będziemy udostępniać Państwa dane agencjom informacji kredytowej i zapobiegania nadużyciom finansowym w celu wykrywania nadużyć i innych przestępstw oraz egzekwowania naszych praw.

Jeśli Norsup zostanie przejęta przez inną spółkę, Państwa dane zostaną takiemu następcy udostępnione dla celów wymienionych w niniejszym powiadomieniu na temat polityki prywatności.

Bezpieczeństwo
Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe. Zapewniamy, że oprogramowanie i technologia stosowane do przetwarzania danych osobowych są zgodne z obowiązującym prawem i wystarczające, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych, ich adaptacji, ujawnieniu lub utracie. Będziemy również spełniać obowiązek raportowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

Usuwanie, modyfikowanie lub żądanie Państwa danych osobowych
Mają Państwo prawo powiadamiać nas o wszelkich zmianach i poprawkach w odniesieniu do Państwa danych, ograniczyć ich przetwarzanie lub je usunąć. Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć, jakie Państwa dane posiadamy, informacji tych również można zażądać. Aby skorzystać z tych usług można skontaktować się z nami korzystając z informacji podanych na stronie informacje kontaktowe.

Zawiesimy realizację Państwa żądania, jeśli nie będziemy w stanie w pełni określić Państwa żądania w zakresie usunięcia lub zmiany. Aby je zrealizować będziemy prosić, aby doprecyzowali Państwo swoje żądanie. Zostanie do Państwa wysłana wiadomość potwierdzająca w zależności od środka komunikacji, za pomocą którego kontaktowali się z nami Państwo.

Zmiany niniejszego powiadomienia
Co jakiś czas będziemy aktualizować nasze oświadczenia na temat polityki prywatność i plików cookie. Zalecamy regularnie odwiedzać tę stronę, aby sprawdzić, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany.