Integritetspolicy

Integritetspolicy
Norsup tillverkar poolinstallationsutrustning av högsta kvalitet som säljs exklusivt genom utvalda försäljare. Vi vill använda vår webbsida för att erbjuda våra kunder en bättra produkt- och kommunikationsupplevelse. Vi vill också ge dig klar och tydlig information om vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.

Vi följer alla tillämpliga lagar
Norsup följer alla tillämpliga lagar om dataskydd och personlig integritet. Det innebär att dina personuppgifter behandlas med största varsamhet.

Vi vill påminna dig om att du aldrig är tvungen att uppge några personuppgifter till oss, utan att större delen av alla personuppgifter vi behöver krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna som vi erbjuder dig eller för att förbättra tjänsterna som vi erbjuder dig. Om du inte ger oss de nödvändiga uppgifterna kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig.

Vilka uppgifter vi samlar in
Vi samlar in uppgifter om dig genom tre kanaler:

 1. Personuppgifter som ditt namn, kontaktuppgifter och registrerade produkter. Dessa uppgifter samlas in när du registrerar din produkt från Norsup eller när du fyller i kontaktformuläret.
 2. Information som vi samlar in genom cookies på våra webbsidor (se vår cookiebeskrivning för en översikt av dessa).
 3. Information som vi samlar in genom våra konton på sociala media (t.ex. YouTube, Facebook).

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • registrera dina produkter från Norsup;
 • svara dina frågor eller begäran om information;
 • förhindra orimliga lån;
 • utföra våra avtal med dig;
 • för att skicka nyhetsbrev, servicemeddelanden, e-post eller andra digitala meddelanden till dig;
 • sköta vårt förhållande till dig;
 • utföra marknadsanalyser;
 • utföra våra rättsliga åtaganden;
 • analysera, övervaka, optimera och säkra våra webbsidor och funktioner;
 • bedriva marknadsundersökning och skapa rapporter om våra plattformars funktion och status.
 • Dessa uppgifter kan lagras av oss i upp till 26 månader.

Dela dina uppgifter
Alla uppgifter som du uppger till Norsup kommer att hållas inom dess grupp med återförsäljare av vattenutrustning och betrodda tredjeparts personuppgiftsbiträden (Google). Alla uppgifter som lämnas ut till tredje part kommer endast bestå av de personuppgifter som krävs för att utföra de tjänster vi har beställt från dem, om inte annat anges

Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredje part utan ditt samtycke för att uppfylla eventuella rättsliga skyldigheter eller myndighetskrav. Medan vi litar på våra kunder kommer vi att dela och använda dina uppgifter med kreditbyråer och bedrägeribekämpande bolag för att motverka bedrägerier och andra brott samt utöva våra rättigheter.

Om Norsup skulle efterträdas av ett annat företag, kommer dina uppgifter att delas med efterträdaren i syftena som beskrivs i denna integritetspolicy.

Säkerhet
Vi vidtar alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi ser till att all programvara och hårdvara som används för att behandla personuppgifterna är tillräcklig och uppfyller alla tillämpliga lagkrav för att förhindra obehörig tillgång till, ändring, utlämnande eller förlust av personuppgifter. Vi följer också alla rapporteringskrav i händelse av brott mot dina personuppgifter.

Ta bort, ändra eller få tillgång till dina personuppgifter
Du kan när som helst informera oss om uppdateringar eller ändringar av dina uppgifter, eller begränsa vår tillgång till eller begära att vi tar bort dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig kan du även begära detta. För att utöva dessa rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter på kontaktsidan.

Vi kommer att avvisa din begäran om din begäran att ändra eller ta bort personuppgifter inte är tydlig nog. Vi kan komma att be dig om mer information för att förtydliga din begäran. Ett bekräftelsemeddelande kommer att skickas till dig och metoden kommer att bero på hur du valde att kontakta oss.

Ändringar av denna policy
Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy och cookiepolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker den här sidan för att se om något har ändrats.