Problemy z wodą basenową

Woda basenowa często jest narażona na takie problemy, jak zielona lub mętna woda, nadmierne podrażnienie oczu lub skóry podczas pływania lub zbyt duża ilość zastosowanych środków chemicznych. Problemom tym można zaradzić poprzez podjęcie odpowiednich kroków i należytą dbałość. Należy zawsze pamiętać o badaniu wody pod kątem pH i innych parametrów chemicznych. Dobra diagnoza umożliwia zadbanie o basen i znajdującą się w nim wodę. Dzięki właściwej diagnozie, zarządzanie wodą w basenie jest znacznie łatwiejsze. Zapoznajmy się z kilkoma problemami, które zagrażają wodzie w Twoim basenie.

pool cleaning

Mętna woda

Woda w basenie może zmętnieć lub przybrać barwę mleczną wskutek kilku powodów. Mętna woda basenowa może pojawić się wskutek nieprawidłowych poziomów chloru, niezrównoważonego pH i zasadowości, bardzo wysokich poziomów twardości wapniowej (CH), wadliwego lub zatkanego filtra, wczesnych faz rozkwitu glonów, amoniaku oraz obecności zanieczyszczeń w wodzie. Mętność można wyeliminować poprzez zrównoważenie poziomów pH w wodzie basenowej, stosowanie procedury szokowej, usunięcie amoniaku, pozbycie się młodych glonów, zrównoważenie poziomów chloru, skorygowanie twardości wapniowej, usunięcie zanieczyszczeń oraz wyszorowanie i podciśnieniowe oczyszczenie basenu.

Skalowanie

Czasami na ścianach basenu można znaleźć białe linie lub substancje. Zjawisko to znane jest jako osadzanie się kamienia na basenie. Kamień osada się na basenie przede wszystkim wskutek wysokiej twardości wapniowej wody. Do innych przyczyn osadzania się kamienia należą bardzo wysokie poziomy pH i zasadowości. Osad kamienny można zredukować poprzez dodanie ujemnego pH lub kwasu solnego w celu obniżenia poziomów pH lub poprzez dodanie odczynnika maskującego w celu zmniejszenia osadzania się kamienia.

Wysokie poziomy chloru

Idealny zakres wartości pH wody basenowej wynosi 7,2-7,8. Wartość pH może wzrosnąć ponad poziom oczekiwań. Może do tego dojść wskutek braku stabilności wody basenowej, obecności zanieczyszczeń w skimmerze basenu oraz wysokiej zawartości fosforanów w wodzie basenowej. Można to kontrolować, dodając stabilizator, czyszcząc kosz skimmera oraz filtr lub dodając środek usuwający fosforany. Zaleca się stałe badanie poziomów pH i zasadowości.

Podrażnienie oczu lub skóry

Czasami, zanurzając się w basenie, odczuwamy szczypanie lub podrażnienie oczu lub skóry. Istnieje kilka przyczyn tego stanu rzeczy, do których należy duża zawartość łączonego chloru lub utrata równowagi poziomów pH. Idealnym wówczas  sposobem przywrócenia jakości wody basenowej jest procedura szokowa.     Musimy także zagwarantować, aby wartość pH zawsze mieściła się w idealnym przedziale 7,2 – 7,8.

Korozja metalu

Metalowe komponenty basenu mogą być narażone na korozję spowodowaną niskimi poziomami pH, co wskazuje charakter kwaśny. Aby uniknąć korozji metalowych komponentów basenu, należy ustabilizować wartości pH wody basenowej na idealnym poziomie, czyli 7,2 – 7,8.

Plamienie lub odbarwiona woda

Czasami możemy dostrzec zmianę koloru wody.  Woda basenowa może wydawać się zabrudzona lub nieco odbarwiona.  Dzieje się tak ze względu na wysokie stężenie cząstek metalicznych w wodzie. Dodanie odczynnika maskującego może pomóc pozbyć się tych stężeń i przywrócić czystość wody w basenie.

Rozwój glonów

Glony to mikroorganizmy, które mogą występować w wodzie. Rozwój glonów może powodować zabarwienie wody,. a nawet poważnie zagrożenia dla zdrowia.  Niekontrolowany rozwój glonów wynika z niskich poziomów chloru w wodzie basenowej.  Najlepszym sposobem pozbycia się alg jest szokowe przechlorowanie basenu superchloratorem. Jeżeli na ścianach basenu występują jakieś czarne ślady glonopochodne, należy je regularnie zdrapywać.

Zaleca się regularne badanie wody w Twoim basenie.  Badanie wody pomaga uzyskać wczesną diagnozę wody basenowej i przyczynia się do utrzymywania idealnej równowagi chemicznej w basenie, nie dopuszczając do pojawienia się problematycznego stanu wody. Utrzymuj swój basen w czystości i ciesz się kontaktem z idealną wodą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat otrzymywania wody w swoim basenie w stanie czystym i na odpowiednim poziomie sanitarnym, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Norsup.