Przygotuj swój basen na zimę

Jeżeli basen nie zostanie objęty odpowiednią opieką podczas okresu zimowego, może to spowodować zarówno konieczność kosztownych i kłopotliwych napraw, jeżeli dojdzie do uszkodzenia basenu, jak i jego zanieczyszczenie.  Basen wymaga regularnej konserwacji, niezależnie od warunków pogodowych. Należy zadać pytanie, w jaki sposób możemy utrzymać basen podczas chłodnej pogody. Konserwacja taka polega na kilku szybkich czynnościach. Należy pamiętać, że to zaledwie kilka z wielu kroków, jakie można podjąć.

pool in winter

Utrzymuj go w czystości

Brudny basen to Twój najgorszy koszmar. Regularnie przeprowadzaj czyszczenie basenu. Jeżeli w wodzie, skimmerze, koszu pompy lub filtrze znajdują się jakiekolwiek  zanieczyszczenia, usuń je. Zanieczyszczenia mogą osiadać na dnie basenu, powodując zabrudzenie powierzchni dna.  Czyszczenie takich plam jest wręcz herkulesowym zadaniem.

Obserwuj swoje urządzenia

Obieg wody jest ważny w przypadku otwartego basenu, zwłaszcza w przypadku mroźnych warunków pogodowych. Należy włączać pracę pomp na przynajmniej 4 godziny dziennie, umożliwiając płynną pracę pompy, filtra i chloratora. Należy dopilnować, aby na komorze chloratora nie pojawił się osad kamienny. W razie potrzeby, zastosuj sól do czyszczenia komory.  Wymywaj często filtr, aby utrzymać go w czystości.  Pamiętaj: zawsze utrzymuj urządzenia swojego basenu w gotowości.

Jakość wody ma znaczenie

Jakość wody stanowi główny czynnik, od którego zależy piękno basenu. Kluczowym czynnikiem utrzymania maksymalnej wydajności basenu jest zachowanie równowagi parametrów wody. Zaleca się przede wszystkim regularne badanie wody w basenie.

Równowaga poziomu pH wody musi być utrzymywana. Idealny poziom pH basenu w okresie zimowym mieści się w zakresie od 7,4 do 7,6. Dopuszcza się dodanie potrzebnych środków chemicznych, aby zrównoważyć poziom pH. Idealny poziom wapnia w basenie w okresie zimowym wynosi od 175 do 225 ppm, co można równoważyć poprzez zastosowanie potrzebnych środków chemicznych.

Innym problemem występującym w przypadku basenów są glony. Basen może być zagrożony przez glony, więc powstrzymywanie ich rozwoju jest bardzo ważne.  Zaleca się okazjonalne stosowanie chloru w basenie. Dodanie eliminatorów fosforanów usuwa źródło odżywiania się glonów, tym samym je zabijając.

Nie dopuszczaj do marznięcia

W okresie zimy temperatury mogą osiągać punkt  zamarzania. Zamarznięcie basenu może powodować uszkodzenia ścian, rur i innych elementów wyposażenia basenu. Wodę w basenie należy chronić przez zamarzaniem.

W przypadku spadku temperatury, zaleca się kontynuowanie pracy pompy basenowej. Zaleca się wdrożenie systemu alarmowego powiadamiającego o spadku temperatury. Zaleca się zainstalowanie czujników temperatury,. które mogą alarmować Cię za pomocą wiadomości  sms lub poczty elektronicznej. Aby zapobiec zamarznięciu, można zastosować zapobiegające jemu środki chemiczne.

Przykrywaj go

Nieużytkowany basen powinien zostać przykryty. Przykrycie nie tylko chroni basen przed zanieczyszczeniami, ale także pomaga zmniejszać odparowywanie.  Przykrycie basenu powstrzymuje rozwój glonów, ponieważ nie dopuszcza do oddziaływania światła słonecznego na basen.  Przykrycia basenowe pomagają także zmniejszyć stopnieć wykorzystania środków chemicznych i odgrywają ważna rolę w utrzymaniu czystości i bezpieczeństwa basenu w okresie zimowym.

Utrzymanie basenu w okresie zimy jest bardzo ważne. Jeżeli basen jest utrzymywany w sposób niedbały lub jest całkowicie zaniedbywany, przywrócenie go do użyteczności będzie kosztowne.  Bez względu na warunki klimatyczne, utrzymuj higienę i czystość swojego basenu.

Czy chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jak przygotować swój basen do okresu zimowego? Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Norsup.