Hälsosamma.
En ren och hälsosam pool
En ren och hälsosam pool
ATT DESINFICERA VATTNET SPELAR EN AVGÖRANDE ROLL FÖR ATT HÅLLA POOLEN REN.

En ren pool är grundläggande för en hälsosam och njutbar upplevelse i poolen. Pooler som är lämnade utan tillsyn blir till ett myller för skadliga bakterier och oestetisk växt av alger. Det finns olika metoder att desinficera din pool på:

  • Klorering
  • Salt klorering
  • UV-C
  • Ozon

Norsup erbjuder dig ett saltelektrolyssystem och ett klordoseringssystem. Ytterligare UV-lampor reducerar klor för en hälsosammare badmiljö.

Norsups automatiska doseringssystem
Norsups automatiska doseringssystem
Automatisk dosering av klor och pH för ultimat bekvämlighet

Norsups automatiska doseringssystem är idealiskt för alla privata pooler upp till 100 m3 för dosering av klor och pH. Den har ett användarvänligt LCD-gränssnitt som visar vattentemperatur, pH

och klorhalter. Du kan styra doseringssystemet Norsup från din handflata med appen NorsupOne! Läs mer här.

NorupOne app

Salt klorering
Salt klorering
DET SÄKRARE OCH BILLIGARE ALTERNATIVET FÖR TRADITIONELLT KLOR.

Under många år har saltelektrolyssystemens popularitet ökat för poolhygien. Salt är väldigt mycket billigare än klor och är även mer säkert att förvara.

Saltelektrolyssystem producerar fortfarande klor, men där är en viktig skillnad: med traditionellt klor ska du manuellt tillsätta en tablett eller flytande klor till poolvattnet löpande. Men med ett saltsystem är där en regenerativ process som konverterar salt till en form av klorgas som upplöser sig i vattnet och desinficerar det.

En annan fördel: normalt sätt så behöver du enbart att tillsätta salt i din pool i början av poolsäsongen. När systemet mäter att där inte är tillräckligt med klor i poolen, så skickar den ett alarm om att du behöver tillsätta mer salt i ditt poolvatten.

Norsup erbjuder dig en förbättrad version av salt kloreringen, Norsups låg-salt klorering. Denna apparat använder sig utav mindre salt än det traditionella saltkloreringssystemet – vilket gör det möjligt att uppnå högre effektivitet och ingen korrosion för din utrustning. Den mäter och kontrollerar även mer än enbart saltnivåerna – så som vattentemperaturen, pH och klorproduktionen. Du kan använda låg-salts kloreringen tillsammans med NorsupOne kontrollenhet för att njuta en trådlös kontroll via NorsupOnes app!

NorupOne app

UV-lampa
UV-lampa
ANVÄNDER UPP TILL 80% MINDRE KEMIKALIER!

Du kan kombinera den traditionella kloreringen av en pool med en UV-lampa och ha upp till 80% mindre klor i din pool! Aldrig mer torr hud eller röda ögon…

UV-lampan erbjuder en felfri support till klor, eftersom den använder UV-ljus som förbränner mikro-organismer genom att upplösa deras DNA så att dem inte kan reproducera sig. UV-ljus förstör cystor, alger, virus, bakterier och protozoer. Men den dödar även patogen som är resistenta mot klor, så som E-Kol, Giardia, Cyclospora och Cryptosporidium utan att använda sig utav kemikalier. Så denna typ av sanitet är bra både för miljön och för din hälsa.

Norsups UV-lampa kan förstöra upp till 80% av alla mikro-organismer. Ditt kloreringssystem dödar resten. Det kunde betyda att du ville reducera ditt klor med 80% i din pool!

Norsups sortiment för vattenbehandling