Bel Tempo

Wieloletnie praca w branży pozwoliła nam na zdobycie do¶wiadczenia w projektowaniu i budowie basenów prywatnych oraz publicznych. Do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie. Zaczynaj±c od porad zwi±zanych z doborem odpowiedniej technologii poprzez etap projektowy, wykonanie instalacji technologii basenu, do ostatecznych prac wykończeniowych takich jak uszczelnienie i wyłożenie niecki ceramik± lub foli± basenow± oraz przygotowanie i wykończenie całej strefy około-basenowej. Jeste¶my na bież±co ze wszystkimi aktualnymi technologiami uzdatniania wody i atrakcji w basenach i wannach SPA. Korzystamy z urz±dzeń polskich i europejskich producentów.

Bel Tempo
Ul. Ojcowska 29
31-344 Kraków Poland
: +48 731493023
Email: kontakt@beltempo.pl
: http://www.beltempo.pl

Contact Dealer